لیست کامل مادربردها

مادر برد A1370 | Mid 2011

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Mid 2011

سرعت پردازش: ۱.۸GHz

گرافیک: Intel HD Graphics 3000 رم: ۴GB برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1370 | Late 2010

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Late 2010

سرعت پردازش: ۱.۶GHz

گرافیک: NVIDIA GeForce 320M رم: ۲GB برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1286 | Mid 2009

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Mid 2009

سرعت پردازش: ۲.۸GHz

گرافیک: Dual graphics NVIDIA GeForce 9400M NVIDIA GeForce 9600M GT with 512 MB of GDDR3 VRAM

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1398 | Late 2013 To Mid 2014 | تک گرافیک

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Late 2013 تا Mid 2014

سرعت پردازش: ۲.۲GHz

گرافیک: Dual graphics: Intel Iris 5200 Pro رم: ۱۶GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1369

سازگار با مدل های: Mid 2011

سرعت پردازش: ۱.۷GHz

گرافیک: Intel HD Graphics 3000 رم: ۴GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1466

سازگار با مدل های: Early 2013 تا ۲۰۱۷

سرعت پردازش: ۱.۶GHz

گرافیک: Intel HD Graphics 6000 رم: ۴GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1465

سازگار با مدل های: Early 2013 تا ۲۰۱۵

سرعت پردازش: ۱.۴GHz

گرافیک: HD Graphics 5000 رم: ۴GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1707

سازگار با مدل های: ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

سرعت پردازش: ۲.۸GHz

گرافیک: Dual graphics: AMD Radeon Pro 555 with 2 GB of dedicated GDDR5 memory Intel HD Graphics 630 that shares system memory رم: ۸GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1398 | Mid 2015

سازگار با مدل های: Mid 2015

سرعت پردازش: ۲.۵GHz

گرافیک: Dual graphics: AMD Radeon R9 M370X Intel Iris 5200 Pro رم: ۱۶GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1398 | Late 2013 To Mid 2014

سازگار با مدل های: Late 2013 تا Mid 2014

سرعت پردازش: ۲.۵GHz

گرافیک: Dual graphics: GeForce GT 750M Intel Iris 5200 Pro رم: ۱۶GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1398 | Late 2012 To Early 2013

سازگار با مدل های: Late 2012 تا Early 2013

سرعت پردازش: ۲.۷GHz

گرافیک: Dual graphics with automatic graphics switching: Intel HD Graphics 4000 (1024 MB shared) GeForce GT 650M (1024 MB dedicated) رم: ۸GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1286

سازگار با مدل های: Mid 2010 تا Mid 2012

سرعت پردازش: ۲.۲GHz

گرافیک: Dual graphics with automatic graphics switching Intel HD Graphics 3000 (384 MB shared) AMD Radeon HD 6750M (1 GB dedicated)

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1708

سازگار با مدل های: ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷

سرعت پردازش: ۲.۳GHz

گرافیک: Intel Iris Plus 640 رم: ۸GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1706

سازگار با مدل های: ۲۰۱۷

سرعت پردازش: ۳.۱GHz

هارد داخلی: ۲۵۶GB رم: ۸GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1502 | Early 2015

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Early 2015

سرعت پردازش: ۲.۷GHz

گرافیک: Intel Iris 6100 Graphics Processor

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1502 | Mid 2013 To Late 2014

۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Mid 2013 تا Late 2014

سرعت پردازش: ۲.۶GHz

گرافیک: Intel Iris 5100 Graphics Processor رم: ۸GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1502 | Mid 2013 To Late 2014

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های: Mid 2013 تا Late 2014

سرعت پردازش: ۲.۴GHz

گرافیک: Intel Iris 5100 Graphics Processor رم: ۴GB

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1278 | Early 2011 To Mid 2012

سازگار با مدل های: Early 2011 تا Mid 2012

سرعت پردازش: ۲.۹GHz

گرافیک: Intel HD Graphics 4000

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1278 | Early 2011 To Mid 2012

سازگار با مدل های: Early 2011 تا Mid 2012

سرعت پردازش: ۲.۵GHz

گرافیک: Intel HD Graphics 4000

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مادر برد A1278 | Early 2011 To Mid 2012

سازگار با مدل های: Early 2011 تا Mid 2012

سرعت پردازش: ۲.۷GHz

گرافیک: Intel HD Graphics 3000

برای اطلاع از موجودی و مشاوره سازگاری با دستگاه شما، تماس بگیرید

در صورت ارائه مادر برد خراب خود، می توانید مادر برد سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه صرفه جویی نمایید.

مین برد اصلی لاجیک برد مادر برد مک بوک پرو ایر

چرا از مک بوک لند خرید کنم؟

تمامی مادر برد های عرضه شده در مک بوک لند. دارای ضمانت اصل بودن هستند.

همچنین درصورت نیاز، کارشناسان و تعمیرکاران مجرب و باسابقه‌ی ما می‌توانند. اقدام به تعویض مادر برد دستگاه شما کنند تا دستگاه شما دچار. آسیب‌های ناشی از تعویض نادرست و غیرکارشناسی افراد غیرمتخصص نگردد.

علاوه بر این، قابل ذکر است که تمامی قطعات تعمیرات دیگر از قبیل باتری،. انواع فلت‌ها، کیبورد، ترک پد، فن، اسپیکر، هارد، شارژر، ال سی دی و… نیز در مجموعه‌ی. مک بوک لند ارائه می شود تا تمام نیازهای شما کاربران عزیز را بر طرف نماید.

مین برد برد اصلی لاجیک برد مادر برد مک بوک پرو ایر

مادر برد مک بوک

مین برد برد اصلی لاجیک برد مادر برد مک بوک پرو ایر

مک بوک لند این افتخار را دارد تا با ارائه‌ی مادر برد انواع دستگاه‌های. مک بوک اپل، و نیز مادر برد های کمیاب و نایاب، در خدمت شما کاربران عزیز باشد. در مک بوک لند می توانید با ارائه برد خراب خود، برد های سالم را با مبلغ پایین تری خریداری نموده و در هزینه های خود صرفه جویی نمایید.

.

انواع خرابیهای مادربرد مک بوک

از انواع این خرابی‌ها می‌توان به شکستگی، تَرَک خوردگی، نوسانات برق، مشکل عدم شارژ، سوختن آی سی ها، آب خوردگی و… اشاره کرد.

فروشگاه مک بوک لند با ارائه مادر برد های تمام مدل‌های دستگاه‌های مک بوک، و نیز ارائه‌ی. مادر برد های کمیاب و نایاب تلاش می‌کند تمام. نیازهای شما مشتریان عزیز را در این زمینه برطرف کند.